Limbo – Identities in Transition

20150319_231830
Foto: Haakon Tveter

Torsdag 19.mars var det klart for avdukingen av utstillingen Limbo – Identities in Transition. Utstillingen var i regi av avgangselevene ved Bilder Nordic Oslo, og skulle fremstille hvordan Norge har gjennomgått enorme endringer de siste tiårene, både sosialt, økonomisk og politisk. Samt hvordan disse endringene har hatt en påvirkning på menneskene i det Norske samfunnet. Prosjektet har vært fullt ut studentdrevet, og elevene har stått for alt fra prosjekt ideen, kunsten og markedsføringen av utstillingen. Kunstformen var rettet mot foto.

Screenshot_2015-04-05-17-02-55
Skjermdump @Limbo_project på Instagram

Utstillingen var utrolig godt markedsført på forhånd, både via sosiale medier og på gaten. I Oslo sine gater støtte man på plakater mange steder, og Facebook eventet for utstillingen hadde en drøye 700stk attending. Det endelige tallet på besøkende under åpningskvelden er ikke å finne, men det var både trangt og varmt i det store lokalet på Lille Grensen 7. Når det kommer til de besøkende på utstillingen vil jeg si det hovedsakelig var besøkende som går under kategorien ”mannen i gata” i følge Solhjell & Øien(2012). Dette er folk som hovedsakelig ikke vet hvordan de skal forholde seg til kunsten som vises. Ettersom at dette var en utstilling av elever ved Bilder Nordic var nok de besøkende på åpningskvelden i stor grad enten familie eller bekjente av kunstnerne. Utstillingen er nå avsluttet, og jeg tror avgangselevene ved Bilder Nordic kan følge seg godt fornøyde med resultatet av utstillingen. Mange møtte opp for å se et godt produkt levert av elever fra en av Skandinavias ledende skoler innenfor foto.

Kilde brukt: Solhjell, Dag. Øien, Jon. Det Norske Kunstfeltet. Universitetsforlaget 2012.

Reklamer

Melgaard + Munch?

Munchmuseet startet i år en utsillingsrekke hvor Munchs kunst settes i en sammenheng med andre kunstnere. Bjarne Melgaard er den første kunstneren som hadde åpning 31.Januar med utstillingen ”Melgaard+Munch: The end of it all has already happened” http://www.blikk.no/index.php?option=com_k2&view=item&id=12158:melgaard-m%C3%B8ter-munch&Itemid=164

20150206_150122
Foto: Meg, beskrivelse av prosjekt

 Jeg tok turen ned til Munchmuseet uten noen formening eller kunnskap om hva jeg skulle treffe på. Dette var den første utstillingen jeg skulle på i voksen alder. Jeg var generelt skeptisk til om dette var noe for meg, selvom Melgaard er  en av dagens kunstere jeg har klart å snappe opp navnet til, og jeg har fått med meg at han ofte produserer kunst som provoserer mange.

Billetten ble kjøpt, og jeg fikk beskjed om at sekken måtte jeg legge fra meg i kjelleren. Videre bar det igjennom en metalldetektor som gav en følelse av en lokal flyplass.

Vel igjennom sikkerheten som skulle forhindre det nye Munch-ranet var jeg klar for å se hva det hele dreide seg om. Først ble jeg møtt av en vegg med mye tekst jeg ikke fikk tid til å lese igjennom, men jeg fikk med meg at det beskrev prosjektet jeg var i ferd med å skulle se. I det første rommet ble jeg møtt av mye farger, det var bilder på veggen, og noen skulpturer som var plassert midt på gulvet. I en lett blanding av frykt og redsel holdt jeg meg til å se på bildene for å ikke avsløre min smale kunnskap ved å f.eks beskue deler av museets interiør og ikke selve utstillingen.

Ved siden av meg sto det 3 stykker. En mor, og 2 sønner. Den ene sønnen hadde peiling på hva han pratet om, og opplyste sin mor og yngre bror om dybde, virkelighet, estetikk og sentralperspektivet i kunsten. Her var det noen som virket mer dannet innafor kunstverden, og jeg fulgte dem med et par metersavstand for å kanskje kunne forstå mer.

Etter endt utstilling vet jeg ikke hva jeg sitter igjen med. Jeg forsto ikke helt hvor eller hvorfor Munch sin kunst kom inn i bildet selv om jeg hadde lest meg litt opp på forhånd av besøket. Jeg går garantert ikke under betegnelsen publikum, men heller den besøkende ”mannen i gata” som ikke har den riktige dannelsen, eller hyppigste besøksraten på museer og utstillinger. Selv om kafeen i museet var fylt til randen av publikum og besøkende med honør rabatt, vil jeg si utstillingen var rettet mot et eventorientert publikum (Solhjell, Øien. 2012: 111) ettersom at utstillingen kan være spennende selv for et publikum med mangel på tung kompetanse innenfor kunstfeltet. Jeg vil tørre å påstå at terskelen for ungdom er større for å besøke en utstilling som dette, fremfor å besøke den originale Munch utstillingen ettersom at utstillingen gir utrykk for noe spennende og kanskje litt ulovlig?